Gemengde burgerpanels

DOEL

PRO organiseert gemengde burgerpanels om haar programma mee te schrijven. Ons uitgangspunt daarbij is geen ideologie, maar debat en draagvlak.

WIE

Gemengde burgerpanels bestaan uit burgers en experten.  Experten zijn mensen met kennis en/of ervaring, in de brede zin van het woord. Dit zijn dus niet enkel academici, maar ook ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en beleidsmakers (ambtenaren en politici).

HOE

De taak van experten is het panel voeden met informatie: feiten, cijfers, pro's en contra's.  Zij mogen ook stellingen en standpunten voorstellen. 

Burgerpanels overleggen zowel op dit platform als in online meetings.

Voorstellen van burgerpanels worden voorgelegd aan het bestuur van PRO, haar leden en bij uitbreiding aan de bevolking.

OOK DEELNEMEN ?

Aarzel niet en neem deel aan één van onze burgerpanels. Voorkennis is niet vereist, enkel interesse.

HUISREGELS

Alleen meningen

Debatten op sociale media zijn vaak gepolariseerd en kunnen daardoor hoog oplopen. Beperk je tot de inhoud, zijnde cijfers, informatie, standpunten, argumenten,... Gelieve in debatten daarom niet 'op de man' te spelen, maar enkel op de bal.

Elke mening is evenveel waard

Wie voor of tegen is, is in een debat of overleg niet belangrijk. Gelieve daarom geen namen van personen of (belangen)organisaties) te gebruiken als argument of duiding. Elke mening van wie ook is op dit platform immers evenveel waard.

Geen reclame

Gelieve geen (anti) reclame te maken voor commerciële of politieke/ideologische organisaties.