Historiek

Opgericht in Merchtem

Uit onvrede met de politieke cultuur stapte Joris Verspecht uit de CD&V en richtte in 2017 met enkele medestanders de burgerbeweging PRO op.

Gemeenteraadsverkiezingen: doorbraak in Merchtem en Meise

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, stelden geëngageerde burgers in de buurgemeente  Meise vast dat ook zij zich niet langer konden vinden in de klassieke partijen. Zij organiseerden zich om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en sloten zich aan bij PRO.

In Merchtem en Meise dienden ze voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 lijsten in onder de naam PRO. Zij haalden respectievelijk 24,4% en 12% van de stemmen.  PRO Meise stapte in een meerderheidscoalitie, PRO Merchtem werd buiten het bestuur gehouden. 

Er waren ook in tal van andere gemeenten gelijkaardige burgerlijsten, burgerpartijen en burgerlobbys. Met beperkte eigen middelen hebben velen opmerkelijke campagnes opgezet om de mening van de burger te laten primeren boven de politieke spelletjes. 

Velen haalden mooie scores tot soms meer dan 10% van de stemmen, maar al te vaak werden ze slachtoffer van nationale partijpolitieke afspraken en werden ze uitgesloten van het bestuur.

Nationale verkiezingen: andere lokale partijen sluiten zich aan

Deze sterke resultaten motiveerden ons om een stap verder te zetten. We waren ervan overtuigd dat er ook op Vlaams én federaal niveau voldoende draagvlak is om het beleid naar de mensen te brengen! 

Dus wilden we, onder de noemer “PRO” een maximum aan lokale partijen verenigen. Een tiental lokale burgerpartijen in Vlaams Brabant steunden de Vlaamse en federale kandidatuur van PRO met kandidaten, financiële middelen en campagnes.

In maart 2019 werd een vzw opgericht en werden ook lijsten in de provincie Limburg opgemaakt. PRO behaalde in mei 0,60% in Vlaams Brabant en 0,26% in Limburg voor de Vlaamse verkiezingen. Voor het federale parlement behaalde PRO 0,58% in Vlaams Brabant en 0,30% in Limburg. 

Een aantal lokale burgerpartijen die hadden meegedaan met de verkiezingen, wilden niet bij de pakken blijven zitten en beslisten om ineens bij PRO te blijven: Zaventem, Kortenberg, Aarschot en Halle.

PRO kiest voor inspraak en democratie als ideologische basis

2020 is het jaar waarin de ideologische identiteit van PRO echt vorm krijgt. De algemene ledenvergadering in maart werkte de missie en de visie van PRO uit met inspraak en meer democratie als doelstellingen. 

PRO richt samen met zusterpartijen uit Wallonië (Collectif Citoyen) en Brussel (Agora Brussel) de inspraakbeweging Renew Belgium op. Zij lanceren aan de Senaat de oproep tot een gelote burgerraad gevolgd door een bindend referendum, rond democratie en de instellingen. Een aantal niet-politieke burgerbewegingen sluiten zich aan.

Hoe de lokale economie versterken

PRO richt in 2021 een online burgerpanel op met ervaringsdeskundigen dat brainstormt over lokale economie met een gedetailleerde tekst als resultaat.

Hoe de lokale democratie versterken

PRO werkt in 2022 samen met Volt rond democratie en organiseert daarrond twee activiteiten : 'Train the trainer' en het netwerkevent 'meer lokale democratie' voor lokale onafhankelijke lijsten.

Eta+ uit Heist Op Den Berg sluit zich aan bij PRO.