meer inspraak

Zwitserland en Ierland als voorbeeld

Het systeem van bindende referenda op volksinitiatief in Zwitserland is voor PRO geen einddoel, maar slechts een vertrekpunt. Het systeem is immers nog voor verbetering vatbaar:

  • PRO wil bijvoorbeeld ook preferenda; daarbij worden voorstellen voorgelegd waarbij de deelnemer kiest tussen verschillende opties, in plaats van enkel tussen ja of neen zoals momenteel in Zwitserland
  • PRO wil ook referenda rond voorstellen van een gelote burgerraad in plaats van enkel referenda op volksinitiatief; deze methode bestaat al in Ierland
  • PRO wil Citizens Initiative Reviews (CIR) bij volksraadplegingen op volksinitiatief - dat is een rapport met informatie dat door een gelote burgerraad is opgemaakt - het is informatie waarover binnen de burgerraad een ruime consensus bestaat. Dit rapport moet burgers helpen bij hun beslissing als ze geen vertrouwen hebben in politici en/of media.

PRO wil op die manier de democratische legitimiteit van de directie democratie (bindende referenda) combineren met de kwaliteitsbewaking van de deliberatieve democratie.