Bouw mee aan de inspraakcultuur in je gemeente !

Wil je een andere politiek in je gemeente helpen uitbouwen, neem dan contact op met ons. We helpen je graag een lokale burgerlobby opzetten met de nodige steun en omkadering.

Onze tools en troeven.

Gratis webpagina

Je kan via een pagina op deze site nieuws en activiteiten publiceren. Je hoeft dus geen eigen website op te zetten.  Je kan deze pagina ook achter een domeinnaam zetten, als je die registreert.

Netwerk van ervaren gemeenteraadsleden

Je wordt deel van een netwerk van burgers. Zo deel je mee in de onderlinge uitwisseling van kennis en informatie van onze gemeenteraadsleden rond beleidsthema's.

We hebben een duidelijke visie op de werking van een gemeente.  We helpen je bijvoorbeeld graag bij het gebruik van de bestaande inspraakmogelijkheden en het participatiedecreet.

Merchandising & materiaal

De merchandising van PRO is in handen van een professional.  We hebben een portfolio van templates voor folders. We maken een logo voor een facebookpagina.

We beschikken ook over allerlei materiaal voor lokale acties en activiteiten: beachflags, polo's, een partytent,...

E-democratie

Wil je in je gemeente eens een echte volksraadpleging organiseren ? Dat kan. We hebben een online platform waarmee dit kan, anoniem dus met respect voor het kiesgeheim. Het is een platform voor een online stemming met de eid-kaart.  We komen je graag helpen bij de opzet van popup stembureaus.

Daarnaast kan je hier online burgerpanels organiseren rond thema's die er toe doen in je gemeente.