Eindelijk een meerjarenplan, maar zonder visie en financiële basis

Marinus van Greuningen • 3 december 2019
0 comments
0 likes

Bij nazicht van het meerjarenplan blijkt een deel niet meer dan een copy paste uit teksten van hogere overheden en instanties.

PRO betreurt het gebrek aan visie en ambitie, en twijfelt aan de financiële basis.  Sommige voorstellen lijken ambitieus, maar worden dan vervolgens niet uitgewerkt;  ‘nog te bestuderen’, ‘nog in te vullen’, ‘een adviesbureau raadplegen’.   Ongelooflijk dat men daarvoor een jaar tijd nodig had.

Doordat vele voorstellen niet zijn uitgewerkt, kan er ook geen raming van de uitgaven gemaakt worden.  Daardoor mist dit meerjarenplan een financiële basis.

PRO bekijkt hoe zij de gebrekkige uitwerking mee kan invullen.

Be the first one to comment